Σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή δοκιμάστε να επιλέξτε και πάλι το 'Play'.

 

09:30-10:00 Προσέλευση
10:00-10:10 Έναρξη-Καλωσόρισμα Προέδρου RSF Hellas
10:10-10:20 Γενική παρουσίαση DMR
10:20-10:30 Εταιρική Παρουσίαση εταιρίας Helecom
10:30-10:50 Παρουσίαση Προϊόντων Motorola - Vertex Standard
10:50-11:00 Εταιρική Παρουσίαση Cobra Center
11:00-11:20 Παρουσίαση Προϊόντων Hytera – Kenwood – Recent
11:20-12:00 Διάλειμμα 30’
12:00-12:10 Εταιρική Παρουσίαση Free Bytes
12:10-12:30 Παρουσίαση Προϊόντων ΤΥΤ – DVmega
12:30-12:40 Εταιρική Παρουσίαση Δρυς
12:40-13:00 Παρουσίαση Προϊόντων Hytera – Kenwood
13:30-14:00 Παρουσίαση Ελληνικού Δικτύου DMR και λειτουργία Server - Τύποι κόμβων
14:00-14:30 Γεύμα-Μπουφές 40’
14:30-14:45 Διαχείριση δικτύου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
14:45-15:15 Προγραμματισμός Πομποδεκτών
15:15-15:30 Κλήρωση DMR Π/Δ
15:30-16:00 Συζήτηση με συμμετέχοντες και αντιπροσώπους εταιριών
16:00-16:30 Συμπεράσματα Ημερίδας - Πρόεδρος RSF Hellas

 
  Powered by OmniVoice